ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK – ÁSZF

A jelen ÁSZF

ShopSport Kft.
Székhely és levelezési cím: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 39.
Cégjegyzékszáma: 01-09-899736
Adószáma: 14344097-2-41,
(a továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.
Jelen ÁSZF értelmében Vásárló minden olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek részére a ShopSport Kft. a www.dzsudis.com honlapon keresztül árut ad el, szolgáltatást teljesít. A jelen ÁSZF vonatkozásában Szolgáltató és Vásárló a továbbiakban együttesen: Felek.

 

 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.dzsudis.com weboldalon és az aloldalain (a továbbiakban: Weboldal) keresztül történik.

1.2. A Szolgáltató Weboldalán webáruházat működtet (a továbbiakban: Webshop) a Szolgáltató által gyártott és forgalmazott termékek Vásárlók részére történő értékesítésére. A Webshopból történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A Szolgáltató Webáruház szolgáltatásait bármely magánszemély, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat, továbbá a termék vételárát és a kiszállítási költséget, valamint utánvétes megrendelés esetén az utánvét költségét is megfizeti. Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya csak abban az esetben nem vonatkozik a Szolgáltató által a jelen honlapon keresztül kötött szerződésekre, amennyiben azt a ShopSport Kft. előre, írásban kikötötte.

1.4. A www.dzsudis.com oldalon történő regisztrációval, valamint vásárlással a Vásárló és az Üzemeltető között távszerződés jön létre és a Vásárló aláveti magát az itt leírt vásárlási feltételeknek.

1.5. Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.S.) Korm. számú rendelet szabályai az irányadóak.

1.6. A Webshopban megvásárolható áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a Weboldalon található, a konkrét árucikk termékleírása tartalmazza. A termékek vételára mindig a kiválasztott termék alatt feltüntetett bruttó ár. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

1.7. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja, és így a szerződést nem módosítja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

1.8. Webshopban történő vásárlás a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon, elektronikus úton történő megrendeléssel lehetséges. A megrendelés és szerződéskötés minden esetben magyar nyelven történik. A megrendelés elfogadásával a ShopSport Kft. és a vásárló vásárlási szerződést köt, ennek írásos formája az automatikus visszaigazoló e-mail, a vásárlást a www.dzsudis.com webáruház rögzíti és a jogszabályoknak megfelelően tárolja azt, így az később rendelkezésre áll bármilyen kérdéses ügy esetén. A két fél között létrejött szerződés és annak adatai 3. személynek átadásra nem kerülhetnek.

1.9. A Szolgáltató a kiszállítást Magyarországon belül a PDS futárszolgálattal végzi. Szolgáltató több áru egyidejű megrendelését egy csomagként számolja.
1.10. A Szolgáltató a kiszállítást külföldre, ideértve az Európai Unió tagországai, vagy azon kívüli bármely országba történő szállítását a a PDS és FedEx futárszolgálatokkal végzi. A kiszállítás költsége csomagonként eltérő lehet. A Szolgáltató több áru egyidejű megrendelését egy csomagként számolja.

1.11. Szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy az Európai Unión kívülre történő rendelés esetén a termék vámköteles lehet, amelynek alsó határát és mértékét az adott ország határozza meg.

1.12. A Szolgáltató egyedi megrendelés alapján, igény szerint egyedi megrendeléseket is teljesít. Egyedi megrendelési igényét, kérjük, szíveskedjen jelezni a Weboldalon található kapcsolatfelvétel menüpont használatával, vagy e-mail küldésével az dzsudis@dzsudis.com e-mail címre.

 1. A MEGRENDELÉS

2.1. A vásárlónak lehetősége van választani, illetve rendelni a Webshop termékei közül.

A kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét. Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket egy virtuális kosárba helyezi a “Kosárba rakom” gomb megnyomásával. A kosárban megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett terméket, termékeket, valamint feltüntetésre kerül a szállítási költség és a számla végösszege. Itt van lehetőség leellenőrizni a rendelés helyességét, különös tekintettel az árakra, mennyiségekre, valamint itt van lehetőség módosításokra is. Ebben a szakaszban van lehetőség az aktuális kuponkódok beváltására is.

Ellenőrzés után, amennyiben a vásárló a vásárlás mellett dönt, azaz a “Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva a Vásárló vételi ajánlatot tesz a Szolgáltató ajánlati felhívására, ekkor tudja megkezdeni a vételár ellenértékének kiegyenlítését. Kiválaszthatja, hogy már regisztrált vásárlóként szeretne-e belépni vagy új vásárló és regisztrálni kíván, esetleg regisztráció nélkül kíván vásárolni. Vásárlói számára a Szolgáltató lehetőséget biztosít, hogy a róluk tárolt adatokat bármikor megtekinthessék, szükség esetén módosíthassák, vagy regisztrációjukat törölhessék.

Ebben a lépésben kell megadni a Vásárlónak a számlázási és szállítási adatokat, valamint az a Vásárlónak megfelelő fizetési módot. A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Miután a Vásárló kipipálta az “Elolvastam és elfogadom a felhasználási és rendelési feltételeket” (Általános Szerződési Feltételek)”, átnézte és egyetért a megrendelés tartalmával, a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva leadja a rendelést.

2.2. A megrendelést a Szolgáltató csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti.

2.3. Vásárló a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket kifejezetten elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

2.4. Szolgáltató a Vásárló vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles a Vásárló részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. A Felek közötti szerződés a visszaigazoló e-mail megérkezésével jön létre. A szerződés határozott időre szól, amely a Felek szerződésszerű teljesítésével szűnik meg. Amennyiben a visszaigazoló e-mail az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Vásárló részére nem érkezik meg, akkor Vásárló menetsül az ajánlati kötöttség alól, és így a szerződés a Felek között nem jön létre. A megrendelés visszaigazolása akkor tekintendő a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

2.5. A megrendelést követően a Vásárlónak fizetési kötelezettsége keletkezik.

 1. FIZETÉSI ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

3.1. A dzsudis design márka termékeinek megvásárlására lehetőség van banki átutalással, utánvéttel, valamint – előre egyeztetett helyszínen és időpontban – személyes átvétellel.

Lehetőségek a megrendelt termék vételárának kiegyenlítésére:

 • Közvetlen banki átutalás

Banki átutalás esetén a Vásárló a megrendelés visszaigazolását követően a Szolgáltató MKB BANKNÁL-nál vezetett 10300002-10416212-49020011 számú számlájára utalja át a vételárat, amely tartalmazza a szállítási díjat is.

Szolgáltató mindaddig nem köteles a szállítást kezdeményezni, amíg a megrendelésnek megfelelő összeg meg nem érkezett számlájára. Szolgáltató 3 munkanap fizetési határidőt jelöl ki, így amennyiben a megrendeléstől számított 3 munkanapon belül nem érkezik meg a Szolgáltató számlájára a megrendelésnek megfelelő összeg, a Szolgáltató a megrendelést semmisnek tekinti.

Fontos! Kérjük, csak pontos összeget utaljon át és a megjegyzés rovatban tüntesse fel a rendelés azonosítót!
Számlaszámunk: 10300002-10416212-49020011
Számlavezető pénzintézet: MKB BANK
Név: ShopSport Kft.

 • Utánvétel

Az utánvéttel való fizetés a termék átvételével egy időben, az átvétel helyén történik. A termék vételárát a futár veszi át a Vásárlótól és juttatja el a Szolgáltatónak.

 • PayPal

Előre átutalás esetén a Szolgáltató a csomagot csak akkor adja át kiszállításra a kézbesítőnek, amennyiben a megrendelés visszaigazolásában szereplő pontos összeg (megrendelt termék és szállítás ára) beérkezett a Szolgáltató megrendelés visszaigazolásában szereplő bankszámlaszámára. Előre utalás esetében amennyiben a Vásárló a visszaigazoló e-mail megérkezését követő 30 napon belül fizetési kötelezettségnek nem tesz eleget, a Szolgáltató az Ügyfélnek címzett írásbeli, egyoldalú nyilatkozattal jogosult a szerződéstől elállni, amely esetben a szerződés a Felek teljesítése nélkül megszűnik.

3.2. Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak, minden termék mellett a webshopban feltüntetésre kerülnek. Bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák.

A termékek mellett feltüntetett árakban nincs benne az esetlegesen felmerülő szállítási költség. Minden megrendelésről elektronikus úton visszajelzést küldünk. A rendelés kiegyenlítését követően megkezdjük a megrendelt darab gyártását, kollégáink e-mailben értesítik a Vásárlót, amint a termék elkészült („Elkészült termék” tárgyú e-mail).

3.3. A weboldalon megrendelt és raktáron lévő termékeket előre utalás esetében a vételár és a kiszállítási díj megfizetését követő 4-6 munkanapon belül, utánvétel esetében megrendelést követő 4-6 munkanapon belül kiszállítjuk a Vásárló által a megrendelés során jelzett magyarországi szállítási címre.

Amennyiben a termék nincs raktáron, azonban a gyártásához szükséges alapanyag igen, a gyártási idő maxiumum 3 hetet vesz igénybe. Egyedi kívánság alapján elkészítendő táska esetében a gyártás hosszabb időt is igénybe vehet (2-6 hét), attól függően, hogy a kiválasztott premium minőségű olasz bőrök és más felsőkategóriás alapanyagok beszerzése és a Dzsudis design műhelybe szállítása mikor történik meg. A beszerzés és a gyártás folyamatáról ebben az esetben a Vásárlót részletesen tájékoztatjuk, az elkészült termék szállítása megegyezés szerint történik. Kérünk, hogy rendeléskor az egyedi táskád gyártásához szükséges időt vedd figyelembe!

3.4. A dzsudis design márka nagy hangsúlyt fektet termékei szállítására, célunk, hogy minőségi csomagolási termékeinkkel és technológiánkkal megkönnyítsük az internetes vásárlást. A szállítás pontos dátumáról kollégáink e-mailben értesítenek („Szállítási értesítő” tárgyú e-mail). A megrendelt termékeket PDS vagy FedEx futárszolgálatokkal szállítjuk.

Szállítási díjaink Magyarországra (bruttó árak, magyar forintban):
0 – 30.000.-Forintig a szállítás 930.-Ft
30.000.-Forint felett a kiszállítás ingyenes

Szállítási díjaink Európába (bruttó árak, Euro-ban):
0 – 200 EUR a szállítás 12 EUR
200 EUR felett a kiszállítás ingyenes

Szállítási díjaink Európán kívüli országba (bruttó árak, Euro-ban):
0 – 230 EUR a szállítás 25 EUR
230 EUR felett a kiszállítás ingyenes

Szolgáltató több áru egyidejű megrendelését egy csomagként számolja.

Ha az utánvétel fizetési módot választotta, akkor a csomag átvételekor, a megrendelt termék árával együtt készpénzben a kézbesítőnek kell fizetni a szállítási díjat is.

3.5. Szolgáltató szállítója a megrendelt árut munkanapon reggel 8 és délután 18 óra között szállítja házhoz.

3.6. A Vásárló késedelem nélkül köteles meggyőződni, hogy a kiszállított áru mind mennyiségileg, mind minőségileg megfelel a megrendelésben meghatározottaknak. A Szolgáltató szállítója a megrendelt árut sérülésmentes, bontatlan, eredeti csomagolásban szállítja ki a visszaigazolásban szereplő címre. Sérülésmentes, bontatlan, eredeti csomagnak csak az minősül, ami a Szolgáltató által alkalmazott biztonsági szalaggal van ellátva. Amennyiben a Vásárló bármi sérülést, eltérést tapasztalna, a szállító a Vásárló kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. A szállítmány esetleges hiányosságát, kérjük, jelezze a dzsudis kukac dzsudis pont com e-mailben a cégünknél.

 1. GARANCIA, SZAVATOSSÁG, elállás joga

Köszönjük, hogy a prémium minőségű dzsudis design termékek közül választott!

A dzsudis design termékei 100 % olasz prémium minőségű marha, borjú, juh, kecske shevró bőrből készülnek. A minőségi bőr alapanyaghoz exkluzív fém kellékeket használunk. A dzsudis design táskák és kiegészítők egytől egyig Magyarországon készülnek, saját műhelyünkben – szakértő kezek munkájának gyümölcsei, ennek köszönhetően nincs két egyforma darab.

4.1. A Szolgáltató a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény valamint a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet alapján az alábbiak szerint szavatosságra és jótállásra köteles.

4.2. Garancia időtartama:

Termékeinkre a vásárlástól számított 6 hónapig vállalunk garanciát. Amennyiben a vásárlás napjától számított 6 hónapon belül, bármilyen rendellenességet, hibát észlel, azt kérem, késedelem nélkül jelezze az alábbi elérhetőségen: dzsudis@dzsudis.com.

Az igény érvényesítésének feltétele a vásárlásról szóló számla megléte is. A vásárlás napjától számított 6 hónapon túl, a 2 éves szavatossági időtartam végéig kétség, vita esetén a vásárló saját költségén bizonyíthatja, hogy a meghibásodás oka gyártási hiba és már eladáskor benne volt a termékben.

4.3. Garancia feltétele: Garantáljuk, hogy a dzsudis design termék új, minőségi, eredeti, kézzel készített, hibátlan termék. Az átlagos használati idő alatt a termék rendeltetésszerű viselete valamint az anyaghasználati útmutató betartása biztosítja a termék minőségének megóvását, a termék élettartamának növelését. Az idővel és viseléssel valamennyi terméken táthatóvá válnak a használat jelei, ezek nem róhatóak fel hiányosságnak.

4.4. Garancia biztosítása: A garanciát a következő módokon tudja érvényesíteni:

 • A termék javítása, amennyiben lehetséges,
 • A termék cseréje, amennyiben nem javítható,
 • A termék árának visszatérítése, amennyiben sem a javítás, sem a csere nem lehetséges.

A következő esetekben nem érvényesíthető a garancia:

 • Rendeltetésnek megfelelő használat mellett keletkező normál kopás,
 • Hosszantartó, erőteljes környezeti hatás (pl. napsütés, erős hőhatás, nedvesség, eső, hó) miatt bekövetkezett fakulás, színvesztés,
 • Jogosulatlan személy által elvégzett bármilyen beavatkozás, javítási kísérlet vagy változtatás, beleértve a termék feszítését,
 • Nem megfelelő tisztítási eljárásból, hibás ápolásból eredő sérülés.
 • Ha a termék csökkent értékű (azaz a leárazás oka minsőégi hiba).

4.5. Garancia nem terjed ki:

 • A természetes bőr sajátosságai: barkaminta, apró színeltérések, jellegzetességek, egyenetlenségek,
 • A bőr természetes elhasználódására,
 • Cipzárak, fém kellékek meghibásodására, megrongálódására,
 • Légi-, közúti-, vagy fuvarozó által okozott kár esetén – ebben az esetben kérem fordulj azonnal a fuvarozó illetve a biztosító társasághoz.

4.6. Vásárlástól való elállás joga:

Online megrendelés esetén a kézhez vétel napjától számított 14 napon belül a vásárlástól elállhat. Az elállási jog gyakorlásához kérem, értesítsen minket e-mailben a  dzsudis@dzsudis.com címen az elállási szándékáról, a termék visszaküldésének napjáról (ha van csomagszámról) és a visszafizetés módjáról.

A termék hibátlan állapotban történő visszajuttatásának költségeit a vevőt terhelik. Amennyiben a termék kifogástalan állapotban kerül visszaküldésre, a termék vételárát az előre megadott módon visszatérítjük.

4.7. Jogérvényesítési lehetőségek

Fogyasztói jogaival kapcsolatosan részletesen tájékozódhat az alábbi elérhetőségeken:

http://fogyasztovedelem.kormany.hu/
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumba olvadt. Az átalakulás következtében az elsőfokú fogyasztóvédelmi hatósági feladatok a kormányhivataloktól átkerültek a járási hivatalokhoz, így tehát a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Elérhetőségeket itt találhatnak: http://jarasinfo.gov.hu/ A másodfokú hatósági feladatok – amelyeket korábban az NFH látott el – országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatalhoz kerültek.

Európai Fogyasztói Központ – http://magyarefk.hu/
Az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának magyarországi szervezete egy európai uniós hálózat tagjaként a határon átnyúló fogyasztóvédelemben, a határon átnyúló fogyasztói panaszok megoldásában és a fogyasztók tájékoztatásában tölt be fontos szerepet.

Online vitarendendezés
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show
Ezt az internetalapú platformot az EU azoknak a fogyasztóknak hozta létre, akik panasszal kívánnak élni az általuk online vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, és fel szeretnének kérni egy semleges harmadik felet (vitarendezési testületet) a panasz kezelésére.

 1. EGYEBEK

5.1. A Vásárló weboldalról történő megrendelése feltételezi, hogy a Vásárló az elektronikus kereskedelemre vonatkozó technikai valamint jogszabályi ismeretekkel rendelkezik. Ezen ismeretek hiányából, valamint az elektronikus termékek hibájából, az informatikai, távközlési szolgáltatónak felróható hibákért a ShopSport Kft. felelősséget nem vállal.

5.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

5.3. A Webshopban minden áru képpel és leírással kerül bemutatásra, amely megkönnyíti a Vásárló számára az áru kiválasztását és a vásárlás melletti döntést. Mindezek mellett felhívjuk a figyelmet arra, hogy az oldalakon található képek csak illusztráció céljára szolgálnak, a tényleges termékek eltérhetnek a képen látottaktól.

5.4. A Webshop az árváltozás jogát fenntartja, minden előzetes bejelentés nélkül. Áraink, illetve termékeink folyamatosan változhatnak, bővülhetnek. Árváltozás esetén a már megrendelt árut a rendeléskori áron szállítjuk.

5.5. A Webshopban olykor akciókat kínálunk, az egyes akciókat a webáruház egyértelműen feltünteti, az akció keretébe tartozó termékek, és a vonatkozó kedvezmények megjelölésével. Az akciós áruk esetében az akció minden esetben a megadott dátumig, vagy a készlet erejéig tart.

5.6. A ShopSport Kft. bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az ÁSZF módosítása azonban nem érinti a már létrejött szerződéseket, és az azokban rögzített feltételeket.

5.7. Jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött jogokból és kötelezettségekből eredő valamennyi jogvitára vonatkozóan – értékhatártól függően – a Pesti Központi Kerületi Bíróság rendelkezik kizárólagos hatáskörrel és illetékességgel, amennyiben kényszerítő törvényi rendelkezés alapján más bíróság hatásköre vagy illetékessége nem áll fenn. A ShopSport Kft. és Vásárlói, szerződéses partnerei között fennálló kapcsolatokban kizárólag a Magyar Köztársaság joga alkalmazandó. Az esetlegesen felmerülő jogvitákat a Felek megpróbálják először tárgyalásos úton, egyeztetéssel megoldani.

5.8. Vásárló a Szolgáltatóval szemben fennálló, jelen ÁSZF-ből eredő jogvitáit peres, továbbá más jogi úton is érvényesítheti, valamint jogosult a Szolgáltató székhelye szerint illetékes, Budapesti Békéltető Testület eljárását kezdeményezni.

A Budapesti Békéltető Testület székhelye:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

Utolsó módosítás: 2017. március 10.